Över 100 000 nöjda kunder inom flugfiske, spinnfiske & haspelfiske

close-banner-icon
search-icon
search-icon close-search-icon
log-in-icon
cart-icon close-cart-icon
0

Gulff Duck CDC Float 15ml


109:-

Färg
 

Duck the Floatant är en flugfloatant som använder helt ny teknik 
utvecklad av Gulfflaboratoriet. Dess egenskaper överträffar 
konventionella flytmedel överlägset. Det är dags att revolutionera marknaden!

Som namnen antyder, den allmänna versionen av produkten 
är avsedd för allmänt bruk och är lämplig för nästan alla flugor, 
medan CDC-versionen är speciellt utformad för 
CDC-material och andra känsliga naturmaterial. 
Till skillnad från andra flytmedel är den här nya flytmedlet silikonfri, 
och även fri från ämnen som är farliga för vatten. 
Det raffinerade treämneskomplexet säkerställer långa flyttider. 
De flytande egenskaperna och den kristallklara färgen förbättras också 
flugans ursprungliga färger. Gulffs kemister har utvecklats 
floatanten i samarbete med svenska och finska 
experter på ytflugfiske och påverkare på sociala medier, 
samt produktsäkerhetskonsulter.

Produktsäkerhet: Produkten inkluderar alla tillämpliga 
säkerhetsetiketter och varningar för användare, samt en barnsäker mössa, 
enligt EU:s och internationella kemikaliebestämmelser. 
För närvarande är Gulff det enda varumärket som uttryckligen 
kommunicerar och följer alla produktsäkerhetskrav. 
Under locket finns en tunn applikator för precision 
applikation inga fler klibbiga flugor!

Så här använder du produkten: Applicera flytmedlet i farten och 
låt det absorberas en stund. Torka av eventuellt extra flytande medel från flugan. 
Använd flugan för fiske som vanligt. Om flugan går under ytan, 
till exempel när du fiskar i forsar eller vaknar, 
lyft upp den igen med ett litet ryck i stången. 
Flugan kommer att fortsätta flyta som tidigare. 
Beroende på flugan och tiden för fiske, 
flugan kan vara redo att användas även nästa dag 
utan att behöva applicera flytmedel igen.


Duck the Floatant is a fly floatant using brand new technology 
developed by the Gulff laboratory. Its properties outdo 
conventional floatants by far. Its time to revolutionise the market!

As the names suggest, the General version of the product 
is intended for general use, and is suitable for nearly all flies, 
while the CDC version is particularly designed for 
CDC materials and other sensitive natural materials. 
Unlike other floatants, this new floatant is silicone-free, 
and also free of any substances that are hazardous to waters. 
The refined three-substance complex ensures long floating times. 
The floatants properties and crystal-clear colour also enhance 
the original colours of the fly. Gulffs chemists have developed 
the floatant in collaboration with Swedish and Finnish 
surface fly fishing experts and social media influencers, 
as well as product safety consultants.

Product safety: The product includes all applicable 
safety labels and warnings for users, as well as a childproof cap, 
as required by the EU and international chemical regulations. 
Currently, Gulff is the only brand that explicitly 
communicates and adheres to all product safety requirements. 
Under the cap, there is a thin applicator for precise 
application no more sticky flies!

How to use the product: Apply the floatant on the fly and 
let it absorb for a while. Wipe any extra floatant off the fly. 
Use the fly for fishing as normal. If the fly goes beneath the surface, 
for example when fishing in rapids or waking, 
lift it back up with a small twitch of the rod. 
The fly will keep floating as before. 
Depending on the fly and the time spent fishing, 
the fly may be ready to use even on the following day 
without needing to re-apply floatant.

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem