Över 100 000 nöjda kunder inom flugfiske, spinnfiske & haspelfiske

close-banner-icon
search-icon
search-icon close-search-icon
log-in-icon
cart-icon close-cart-icon
0
Meny
Varumärken

Sekretess & cookies

Denna webbplats nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Denna webbplats använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Integritetspolicy för fiskeflugor.se

 1. Allmänt

Genom att registrera dina personuppgifter på fiskeflugor.se blir du kund hos oss. Vi har därmed upprättat denna Policy för att du som kund ska få mer kännedom om hur vi behandlar dina personuppgifter. Dessutom vill vi genom denna Policy upplysa dig om vilka rättigheter du har som registrerad hos oss.

 

 1. Parter och ansvar

Improada AB, 556777-9623, Box 3017 72003 Västerås (”fiskeflugor.se”, ”Fiskeflugor”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas om dig via fiskeflugor.se.

 

 1. När samlar vi in personuppgifter?

Besök på fiskeflugor.se

När du besöker vår hemsida kan du välja att lämna viss information till oss via cookies (läs mer om denna behandling under ”Cookies”).

Registrering på fiskeflugor.se

Vid registrering av dina personuppgifter under ”Logga in” lämnar du själv dina uppgifter.

Beställning av vara

Vid beställning av vara kan du välja att själv lämna dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn, postadress och telefonnummer. Du ges även valmöjligheten att lämna ditt personnummer, i detta fall hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt från Klarna.

Kontakt via formulär

När du kontaktar oss via formulär under ”Kontakta oss” får du möjlighet att själv lämna dina personuppgifter.

Kontakt via e-post

Elektronisk kommunikation mellan dig och Improada AB (fiskeflugor.se).

Demografiska uppgifter

Teknisk information, dator/mobiltelefon

Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev. Instruktioner finns med i varje utskick.

 

 1. Vilka kategorier av registrerade och personuppgifter behandlar vi?

Kategorier av registrerade

 • Besökare på fiskeflugor.se
 • Kunder

Kategorier av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vilken kommunikationsform du väljer att använda vid kontakt med oss på fiskeflugor.se.

Nedan följer en uppräkning av vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar samt en vidare uppräkning av typ av personuppgifter vid varje kategori. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer vid vilka tillfällen och för vilket ändamål, finns under *Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter* längst ner på denna sida.

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer (mobil och/eller fast) och position i företaget
 • Enhetsinformation – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Finansiell information – kort-/kontouppgifter, eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik
 • Geografisk information – din geografiska placering
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa, bildupptagning, ordernummer
 • Inloggningsuppgifter – användarnamn, lösenord

 

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Verkställande av avtalet

Berättigat intresse (intresseavvägning)

Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter främst i syfte att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås.

De uppgifter som vi behandlar om dig behöver vi bland annat för att det ska vara möjligt att hantera din order, fakturera, hantera reklamationsärenden och kontakta dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är således verkställande av avtal.

Uppgifterna kan komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Fiskeflugors tjänster samt för marknadsföringsändamål.

Vissa beställningar kan komma att fotas innan leverans. Av dessa foton framgår endast ordernummer och uppgifterna lagras endast så länge som vi anser det vara nödvändigt för att kunna bevisa att vi fullgjort våra förpliktelser enligt försäljningsavtalet.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar vi på berättigat intresse.

Utöver det som beskrivs ovan är vi tvungna att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Längst ner på sidan finner du en *Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter*, där du kan läsa specifikt ändamål och rättslig grund för varje behandling.

Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev. Instruktioner finns med i varje utskick.

 

 1. Till vilka mottagare kan vi meddela uppgifterna?

Vid kortköp samt faktura samarbetar vi med en auktoriserad betalningsleverantör som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsleverantör behandlar kortinformationen på korrekt sätt enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att dina kortuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt.

Andra mottagare:

 • Administrationer och offentliga myndigheter när skattemässig, arbetsrättslig eller socialförsäkringslagstiftning eller någon annan tillämplig lag kräver det.
 • Leverantörer som tillhandahåller tjänster till Fiskeflugor (t.ex. budfirmor, företag för e-postmarknadsföringstjänster, etc.)

 

 1. Var behandlas dina personuppgifter?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EU/EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EU/EES som arbetar med oss eller för en av våra underleverantörer. Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Fiskeflugor säljer inte i något fall kunduppgifter till tredje parter.

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av lag och av denna Integritetspolicy. Vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

Om du är en tidigare kund till Fiskeflugor och har en aktiv kundrelation med oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. I de fall Fiskeflugor är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning.

 

 1. Cookies

Denna webbplats nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.

Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till webshopen. Denna webbplats använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren återbesöker sajten. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

 

 1. Dina rättigheter

Som registrerad hos Fiskeflugor har du vissa rättigheter rörande de personuppgifter vi behandlar om dig. Du är alltid välkommen att kontakta Fiskeflugor (se *Kontaktuppgifter* nedan) vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Samtycke kan återkallas

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag

Du kan närsomhelst kontakta Fiskeflugor för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

Information

Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på sätt som anges under *Kontaktuppgifter*.

Rättelse

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning

Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling

Du kan närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet

Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss skriftligen på sätt som anges under *Kontaktuppgifter*.

Radering (”rätten att bli glömd”)

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för Fiskeflugor, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

För att begära ett registerutdrag fyller du i vårt *formulär för registerutdrag*. Ifyllt formulär ska vara skriftligt egenhändigt undertecknad och skickas till:

Improada AB Box 3017 72003 Västerås

Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

 1. Länkar till andra webbplatser

 

 1. Klagomål

Om du anser att fiskeflugor.se behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se.

 

 1. Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018. Vi kan komma att ändra denna information, till exempel om vi skulle samla in ytterligare uppgifter eller behandla dina uppgifter för nya ändamål. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på fiskeflugor.se.

 

 1. Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Improada AB Box 3017 72003 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

Registrering av ny kund

Person- och kontaktinformation

Förnamn

Efternamn

Företagsnamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Administrera dig som kund

Avtal

 

 

Företagsuppgifter (kan förekomma)

Företagsnamn

 

Fullgöra förpliktelser enligt avtal

Avtal Intresseavvägning

 

Inloggningsuppgifter

Användar-ID

Lösenord (kan förekomma)

Administrera ditt inloggningskonto

Avtal

Kontakt via formulär på hemsidan

Person- och kontaktinformation

Namn

E-post

 

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Leverera beställd information

Avtal

Intresseavvägning

 

Information om produkter/tjänster

Ordernummer (kan förekomma)

Hantera ditt ärende snabbare

Avtal

 

 

Ärendeuppgifter

Meddelande i fritext*

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid

Avtal

Intresseavvägning

Kontakt via mejl

Person- och kontaktinformation

Namn

E-post

Telefonnummer (kan förekomma)

Titel (kan förekomma)

 

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Leverera beställd information

Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar

Avtal

Intresseavvägning

 

Företagsuppgifter (kan förekomma)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Avtal

Intresseavvägning

 

Ärendeuppgifter

Meddelande i fritext*

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid

Avtal

Intresseavvägning

Beställning av vara

Person- och kontaktinformation

Förnamn

Efternamn

Personnummer (kan förekomma)

E-post

Telefonnummer

Faktura- & leveransadress

Hantera din order

Fakturering

Kontakt för frågor om order

Leverera beställd vara/tjänst

Avtal

Intresseavvägning

 

Finansiell information

Kort-/kontoinformation

Eventuella krediter

Skulder eller negativ betalningshistorik

Hantera din betalning

Avgöra betalningsförmåga & betalningsbeteende

Avtal

Intresseavvägning

 

Företagsuppgifter

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Faktura- & leveransadress

Hantera din order

Fakturering

Leverera beställd vara/tjänst

 

Avtal

Intresseavvägning

Besök på hemsida vid godkännande av cookies

Enhetsinformation

IP-adress

Språkinställningar

Webbläsarinställningar

Tidszon

Operativsystem

Plattform

Skärmupplösning

För att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov

Samtycke

Intresseavvägning

Begäran om registerutdrag

Person- och kontaktinformation

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Signatur

Kopia av legitimation

Säkerställa att det är rätt person som begär utdraget

Leverera beställd information

Rättslig förpliktelse

Intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.

 

Powered by Talex e-handelssystem